space
space


despre noi  
   
eveniment
 
 
spaceGhidul expozantuluiREGULAMENT DE ORGANIZARE

 

1. Expozanti si produse

1.1 Sunt acceptate orice fel de marfuri si produse, inclusiv servicii si inscrisuri legate de comercializarea lor, cu conditia ca acestea sa se incadreze in profilul manifestarii conform tematicii targului si sa fie mentionate in contractul de prestari servicii expozitionale, confirmate de organizator. Nu sunt admise acele exponate care nu se incadreaza in tematica expozitiei, precum si cele care apar ca fiind daunatoare si periculoase (produse toxice, fumigene, radioactive, explozive, arme, munitlii, instalatii cu foc deschis, etc.). Expozantii sunt exclusiv raspunzatori de respectarea intocmai a legislatiei si reglementarilor in vigoare in Romania si in plan international. Obtinerea autorizatiilor prevazute de lege este exclusiv in sarcina expozantului.
1.2 Expozantii vor stipula datele tehnice privind exponatele cu greutate specifica mai mare decat 500 kg/mp si gabaritul (latimea si inaltimea) peste 2 m, in caz contrar cheltuielile legate de demontarea si montarea standului vor fi suportate de catre expozant.1.3 Este permisa vanzarea en-detail cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania. Respectarea legislatiei este in sarcina expozantului.

 

2. Inscrierea si participarea

2.1 Expozantul completeaza si semneaza doua exemplare ale contractului de prestari servicii expozitionale, in forma propusa de Organizator sau liber negociata intre parti. Cele doua exemplare ale contractului astfel completate, se returneazæ organizatorului pana cel tarziu la data de ..................... (dupa aceasta data se accepta adeziuni numai in limita spatiului disponibil). Se iau in considerare numai acele adeziuni semnate, stampilate si insotite de copiile Certificatului de inregistrare. 2.2 Dupa termenul de inscriere, organizatorul va realiza alocarea standurilor/spatiilor, in functie de data primirii adeziunii-contract si tinand cont de tematica spatiilor predefinite. Firmelor inscrise dupa aceasta data li se va aloca spatiu expozitional numai in functie de posibilitatile tehnice, suprafata alocata poate diferi de cea solicitata sau participarea poate fi refuzata de catre organizator. Standul/spatiul alocat impreuna cu factura aferenta vor fi comunicate expozantului pana la data de .............................. Daca expozantul nu este de acord cu spatiul/standul alocat, acesta poate renunta la participare, notificand in scris organizatorul in 24 de ore de la data primirii comunicarii scrise a spatiului/standului alocat de la organizator. Lipsa notificarii in acest sens si in termenul prevazut anterior, valoreaza acceptare tacita a expozantului. Dupa implinirea termenului de notificare, organizatorul va completa cele doua exemplare ale adeziunii, le va semna si stampila si va remite un exemplar expozantului. Din acest moment adeziunea constituie contract obligatoriu pentru ambele parti. 2.3. Organizatorul poate refuza participarea expozantilor care nu si-au achitat integral obligatiile de plata in termenele prevazute in facturi. EXPOZANTII POT UTILIZA SPATIILE ALOCATE NUMAI DACA AU ACHITAT INTEGRAL, IN TERMEN, OBLIGATIILE DE PLATA FAtA DE s.c. XPO NOI s.r.l.

 

3. Retragere

In cazul in care, dupa perfectarea contractului si efectuarea platii, expozantul renunta la participare, contractul se rezilieaza, iar sumele platite se retin, cu titlu de daune-interese pentru acoperirea prejudiciului material cauzat.

 

4. Spatiul de expunere

4.1 Standul/spatiul alocat este pus la dispozitia expozantului cu 2 zile inainte de data deschiderii manifestarii si 2 zile de la inchiderea acesteia. Expozantii sunt obligati sa elibereze standul/spatiul alocat in termenul de mai sus si sa-l predea in starea in care l-au primit, fiind considerat ca l-au primit in stare buna. Preluarea si predarea standului/spatiului si a dotarilor se face pe baza de proces verbal de predare-primire incheiat cu seful de pavilion de la Sala Dalles. Expozantul este de acord ca, in cazul in care depaseste perioada de dezafectare a standului/spatiului alocat, sa plateasca, cu titlu de penalizare, chiria/zi expozitie majorata cu 100% pentru perioada depasita.
4.2 Partile convin ca, in cazul in care expozantul nu a achitat integral sumele datorate, a provocat alte daune s.c. XPO NOI s.r.l sau a deteriorat spatiul/standul alocat si/sau bunurile din dotare, s.c. XPO NOI s.r.l are dreptul sa retina bunurile acestuia, drept garantie, pentru recuperarea daunelor.
4.3 Expozantii pot utiliza numai spatiile de expunere alocate.
4.4 Este interzisa utilizarea surselor de sunet (nivel maxim admis: 65dB) si/sau lumina care deranjeaza alti expozanti. Nerespectarea acestei prevederi indreptateste s.c. XPO NOI s.r.l sa realizeze debransarea de la instalatia electrica a spatiului/standului alocat expozantului. Rebransarea se va face numai dupa achitarea tarifului aferent.
4.5 Expozantul se obliga sa respecte Legea dreptului de autor si celelalte reglementari legale in domeniu, fiind exclusiv raspunzator de incalcarea acestora.

 

5. Plata

5.1 Toate platile datorate participarii la targ (tarif inscriere, chirie spatiu, servicii suplimentare) se efectueaza pe baza facturilor emise de organizatori si in termenele prevazute de acestea, prin transfer bancar sau numerar (conform reglementarilor in vigoare).
5.2 Nu se accepta plati efectuate prin CEC bancar. Spezele bancare sunt in sarcina expozantului.
5.3 Plata se efectueaza in lei, pe baza facturii emise de organizator, la cursul de schimb valutar EURO/leu comunicat de B.N.R., in ziua efectuarii platii. Nerespectarea prevederilor art. 5.1 atrage dupa sine penalitati in cuantumul prevazut conform contractului semnat.

 

6. Constructie stand

6.1 Proiectele/schitele de constructie a standurilor trebuie prezentate organizatorului astfel:
6.1.1 In cazul in care constructia standului se realizeaza de expozant sau alte firme, proiectul/schita de constructie trebuie prezentat pentru avizare pana la data de ................................ Executarea constructiei standurilor de catre firme prestatoare de servicii se poate realiza numai dupa agrearea prealabila a acestora de catre s.c. XPO NOI s.r.l pe baza de contract.
6.1.2 In cazul in care constructia standului se realizeaz de s.c. XPO NOI s.r.l in baza proiectului propriu al expozantului (stand ne-standard sau stand standard cu dotari suplimentare) proiectul se transmite pana la data .............................. in termen de 2 zile de la primirea acestora, s.c. XPO NOI s.r.l comunica expozantilor posibilitatile de constructie (in functie de stocurile disponibile de structuri si materiale auxiliare) si devizul de lucrari.
6.1.3 Constructia standurilor se face numai dupa efectuarea de catre expozant a platii c/valorii acestora.

 

7. Program de desfasurare/vizitare

7.1 In perioada de montare a standurilor si demontare, accesul personalului expozantilor se va face intre orele 9.30-20.00. Accesul in Sala Dalles pe toata durata manifestarii este: - pentru expozanti: zilnic intre orele 9.30 si 20.30; - pentru vizitatori: zilnic intre 10.00-20.00. Programul pentru vizitatori in ultima zi a expozitiei este pana la orele 18.00, dupa care incepe demontarea pana la orele 20.00 Expozantii sunt obligati sa respecte orarul de functionare a expozitiei. 7.2. Expozantul are obligatia sa ia in primire spatiul alocat si sa termine constructia/amenajarea standului pana la data de ....................., orele 20.00.

 

8. Publicitate

Distribuirea de prospecte, pliante si mostre in afara spatiilor inchiriate poate fi facuta doar cu aprobarea si in conditiile stabilite de organizator. Expozantul are dreptul sa faca publicitate produselor sale doar in incinta propriului stand. Formele de publicitate trebuie sa fie in concordanta cu principiile comerciale si cu legislatia din Romania. Organizatorul are dreptul sa inlature, fara acordul expozantului, inscriptionarile, reclamele si alte forme de publicitate facute in interiorul si in afara propriului stand in cazul in care nu sunt in concordanta cu legislatia romana sau ca deranjeaza pe ceilalti expozanti.

 

9. Asigurare si Raspundere

9.1 Organizatorul asigura paza generala a salilor in afara programului expozitional fara a fi tinut raspunzator de paza si integritatea bunurilor si materialelor expozantilor. Se recomanda expozantilor asigurarea bunurilor. Este obligatorie prezenta in stand/spatliu a expozantului conform programului de la pct. 7.1. in cazul disparitiei unui bun din stand/spatiu, expozantul este obligat sa semnaleze imediat acest lucru Organului de Politie. Expozantul este raspunzator de paza, integritatea si securitatea bunurilor sale in timpul programului manifestarii expozitionale
9.2 Expozantul este raspunzator de respectarea normelor legale de prevenire si stingere a incendiilor si prevenire a accidentelor pe teritoriul Salii Dalles si a normelor de protectie a muncii.
9.3 Expozantul este raspunzator pentru prejudiciile cauzate s.c. XPO NOI s.r.l., vizitatorilor si/sau celorlalti expozanti/clienti prin fapta proprie ori a bunurilor pe care le are in paza juridica, conform Codului Civil.
9.4 Din considerente de forta majora, organizatorul poate sa anuleze manifestarea ori poate sa modifice perioada de desfasurare, nefiind tinut raspunzator de acesta. Organizatorul va informa expozantul in termen de 5 zile de la producerea cazului de forta majora si, dupa caz, noua perioada a manifestarii expozitionale, solicitand acordul expozantului in acest sens.


space
IMAGINI LIVE


ULTIMELE NOUTATI

Targul cadourilor de Craciun – Bucuresti | 30 noiembrie – 23 decembrie 2009


space Prima pagina | Despre noi | Legaturi utile | Termeni si conditii | Stiri si noutati | Contact   XpoNOI © Copyright 2007